I ove godine Fond Atansije Stojkovic dodelio je stipendije studentima čiji je prosek preko 9.5.
Mesečni iznos je 12.000 dinara a stipendije je dobilo 27 studenata.
Cilj fonda Atanasije Stojkovic je da se stipendiranjem najuspešnijih učenika i studenata podstakne sveukupni razvoj obrazovanja ali i da se najbolji učenici i studenti nagrade i motivišu za dalje ostvarivanje vrhunskih rezultata u školovanju.
STIPENDISTI FONDA ATANASIJE STOJKOVIĆ 2010/2011
DRUGA GODINA:

1.Dukarić Ivana,
FTN, Novi Sad
10.00
2.Pajčin Ivana
Tehnološki fakultet, Novi Sad
9.88
3.
Zeljković Nataša
Medicinski fakultet Novi Sad
9.75
4.Tintarović Olivera
Filozofski fakultet, Novi Sad
9.70
5.Milovac Boris
Pravni fakultet, Novi Sad
9.67
6.Popović Andrija
Filozofski fakultet, Novi Sad
9.56
7.Budišin Stanislava
Muzička akademija, Beograd
9.55
8.Subotić Miloš
FTN, Novi Sad
9.50

TREĆA GODINA:

1.Suvajdžić Branko
Fakultet veterinarske medicine, Beograd
10.00
2.Kuzminac Ivana
PMF, Novi Sad
10.00
3.Prokopović Ivana
Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
9.88
4.Gadžurić Ana
PMF, Novi Sad
9.82
5.Sedlar Sara
FTN, Novi Sad
9.74
6.Ljahović Aleksandra
Pravni fakultet, Novi Sad
9.69
7.Stanulović Jelena
FTN, Novi Sad
9.61
8.Kojić Valentina
Pravni fakultet, Novi Sad
9.57

ČETVRTA GODINA:

1.Veličković Jovana
Pravni fakultet, Beograd
10.00
2.Vukadinović Milorad
FTN, Novi Sad
9.92
3.Pavlović Miljana
Filološki fakultet, Beograd
9.86
4.Dragić Jelena
Ekonomski fakultet, Subotica
9.85
5.Dramićanin Miroslav
FTN, Novi Sad
9.77
6.Nikolić Ružica
Ekonomski fakultet, Subotica
9.74
7.Tanasijević Jasna
Akademija umetnosti, Novi Sad
9.70
8.Pajić Ivana
Fakultet političkih nauka, Beograd
9.61

PETA GODINA:
1.Petranović Olja
Ekonomski fakultet, Subotica
9.73
2.Čupeljić Marijana
FTN, Novi Sad
9.38
3.Cvijetić Milana
Filološki fakultet, Beograd
9.36
4.Vujičić Miodrag
Medicinski fakultet, Novi Sad
9.24

Možda Vam se svidi i