Sremska Mitrovica uputila je Vladi Srbije izveštaj po kome su 6. avgusta olujni vetar brzine 140 kilometara na sat i grad ovoj sredini naneli ukupnu štetu od oko 540 miliona dinara

Štete na javnim objektima procenjene su na 56 miliona dinara, dok je na više od 480 miliona dinara procenjena šteta na poljoprivrednim kulturama u selima Šuljam, Bešenovo, Šašinci, Salaš Noćajski, Noćaj, Veliki Radinci i Bešenovački Prnjavor.

Na gradskom području oluja je skinula krov sa Sportsko-poslovnog centra „Pinki“, oštetila krov na objektu Zavoda za zaštitu zdravlja, na Hirurškom bloku Opšte bolnice i na upravnoj zgradi Doma zdravlja Sremska Mitrovica.

Kako nam je preneo predsednik Komisije za procenu šteta do grada Živan Papić, najveće štete imaju poljoprivrednici u selu Šuljam, gde su vetar i grad uništili povrće, kukuruz, vinograde, a stradali su i zasadi voća. Velike štete pretrpeli su i proizvođači u Šašincima, a u Salašu Noćajskom i Noćaju su, pored šteta na usevima, stradali i plastenici sa povrćem.

Vladi Srbije upućen je i zahtev za pomoć u saniranju šteta, jer je tokom ove godine Sremska Mitrovica jednom već pretrpela velike štete, i to od podzemnih voda koje su uništile poljoprivredne kulture u vrednosti od oko 120 miliona dinara.

You may also like