VATROGASNE jedinice sa prvim jesenjim danima i hladnoćama imaju jednu brigu više.Naime, sa početkom grejne sezone povećava se broj požara.
Prethodne zime mitrovački vatrogasci imali su povećan broj požara i to najviše zbog ljudske nepažnje.Najčešće se požari dešavaju zbog loše elektro instalacije (opterećenje elektro mreže sa grejnim telima), lošeg održavanja dimnjaka, nepažnje prilikom loženja peci, neodržavanja boca sa propan butan gasom i instalacija i uređaja koji se napajaju gasom.
Za ovu zimu pripremaju se i Vatrogasci Sremske Mitrovice koji su danas održali redovnu godišnju vežbu . Na javno pokaznoj vežbi koja je održana u ulici Branka Radićevića, zgrada broj 17, učestvovalo je 5 vatrogasaca-spasilaca. Rađena je vežba – simulacija požara na višespratnom objektu.
Cilj ovakvih vežbi je da vatrogasci spasioci steknu neophodne veštine gašenja požara na višespratnom objektu, odrede adekvatan taktički nastup spašavanja i evakuaciju stanara stambene zgrade.
Vežba je pokazala spremnost mitrovačkih vatrogasaca da deluju u slučaju požara.
Podsećamo, mitrovačka Vatrogasna služba je već pokazala spremnost u ljudstvu, međutim kao i u većini gradova u Srbiji i u Sremskoj Mitrovici postoji problem zastarelih vozila koja se teško održavaju zbog lošeg kvaliteta delova ali i nemogućnosti nabavke novih jer su preduzeća koja su ih proizvodila uglavnom prestala sa radom.
Prosečna starost vatrogasnih vozila u Srbiji je 25 godina.

Preporuke Vatrogasne službe-Sremska Mitrovica

ŠTA TREBA DA ZNATE O POŽARU

Više od 70 posto požara izazvali su ljudi svojom nemarnošću ili neznanjem. Da nebi došlo do požara a ako dođe, da bi se omogućilo gašenje požara i spašavanje pridržavajte se sledećih osnovnih pravila:

1. Električne instalacije i električni uređaji moraju uvek biti ispravni. Opasno je električne instalacije opteretiti istovremenim uključivanjem više uređaja s većom potrošnjom. Pri napuštanju stana isključiti električne uređaje (pegle, grejalice, televizor i dr.).. Pri dužem odsustvu trba isključiti osvetljenje, bojler i dr..
2. Obratiti posebnu pažnju na ispravnost boca s propan-butanom, instalacija i uređaja koji se napajaju plinom. Ako se oseti miris plina u prostoriji, verovatno je došlo do oštećenja plinske instalacije i preti opasnost da se iskrom upali plinska smesa i izazove eksplozija. Tada se nesme uključivati osvetlenje niti koristiti sredstva sa otvorenim plamenom već se moraju otvoriti vrata i prozori radi prozračivanja prostorije a zatim proveriti isticanje plina.
3. Na stepeništu i hodniku neskladištiti lako zapaljiv materijal, papir, karton, stari namještaj i slično. U podrimima neskladištiti boce s propan-butan plinom, zapaljive tekućine, boje i sl.. Vrata na ulazu u podrumske prostorije treba zaključavati.
4. Vatrogasne aparate i zidne hidrante održavati u ispravnom stanju. Stanari zgrade treba da se upoznaju sa načinom korištenja vatrogasnih aparata kako bi u slučaju potrebe iste mogli aktivirati. Preopručuje se da se u svakom stanu na određenom mestu nalazi manji vatrogasni aparat tipa“S -1“i sl.. i da ukućani nauče korišćenje istog.
5. Imajte pri ruci brojeve telefona komunalnih službi nadležnih za vašu zgradu kako bi mogli pravovremeno prijaviti kvar električnih instalacija, liftova, vodovoda.
6. Držati na poznatom mestu ključeve razvodnih ormara radi isključivanja struje i vrata za izlazak na krov radi kasnijeg odimljavanje objekta.
7. Ne zakrčavajte požarna stepeništa ona moraju uvek biti prohodna.
8. Prilazi objektu ne smeju biti blokirani parkiranim vozilima, žardinjerama i sl.. Moraju uvek biti slobodni za nesmetan prilaz varogasnih vozila.
9. Poruka deci: petarde, upaljači, šibice i druga sredstva za paljenje nisu igračke za vas.

You may also like