Seminar „Stalno usavršavanje – imperativ uspeha“ u Sremskoj Mitrovici

Agencija „Star studio“, pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za informacije, održaće seminar u Sremskoj Mitrovici pod nazivom „Stalno usavršavanje – imperativ uspeha“.
Na seminaru koji će biti održan u četvrtak, 11. novembra 2010. godine, od 11 časova,pored novinara i urednika iz grada domaćina, učestovaće novinari sa radio stanica iz Stare Pazove, Sremskih Karlovaca, Inđije, Iriga, Pećinaca, Odžaka, Šida, Bačke Palanke i Beočina.

Skup predstalja kombinaciju predavanja i prezentacije, praktičnog i teorijskog znanja u korišćenju medijskih alata i formi kako bi se povećala slušanost, pozicioniranost i uticaj lokalne radio stanice na društvenu zajednicu i sredinu u kojoj emituje program.
Seminar je namenjen novinarima i urednicima radio stanica u Vojvodini koje legalno emituju program sa lokalnom zonom pokrivenosti.

Cilj projekta „Stalno usavršavanje – imperativ uspeha“ je upoznavanje zaposlenih sa procesom izrade programske koncepcije, savremenog formata, preciznog odabira vesti, muzike i džinglova koji se emituju, pokretanja novih medijskih projekata i mogućnostima za njihovo finansiranje, kao i skretanje pažnje na to da jasno definisane novine i programski projekti u značajnoj meri mogu da utiču na povećanje slušanosti i bolje pozicioniranje radio stanice u okruženju.

Predavači na seminaru su:Dr Dejan Pralica, Dipl. ing menadžmenta – master Iva Šiđanin i Saša Lekić.

You May Also Like