Poreska uprava Srbije pokrenula promotivnu akciju provere legalnosti softvera tokom decembra kako bi se smanjio nivo softverske piraterije. Od početka naredne godine, najavljene su oštrije kontrole.
Svi korisnici koji nisu sigurni da li u svom preduzeću imaju legalan softver mogu da potraže uputstva kako to da provere na portalu Poreske uprave i preko njihovog kontakt centra. Prema podacima analitičarske kuće IDC, Srbija je u 2009. sa nivoom piraterije od 74 odsto na samom dnu Evrope. Veći nivo od Srbije ima samo Albanija.
Direktor Poreske uprave, Dragutin Radosavljević, očekuje da će u naredne dve do tri godine nivo softverske piraterije u Srbiji biti smanjen na 50 odsto.

U prvih jedanaest meseci 2010. obučeni inspektori Poreske uprave za proveru legalnosti računarskih programa i baza podataka obavili su 1.990 provera.
U toku je formiranje posebne jedinice za tu namenu koja će od januara 2011. pokrivati celu teritoriju Srbije.

You may also like