Direktor opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, Dr Goran Ivić (doktor medicine,spec.opšte hirurgije) od 1.decembra ove godine prešao je na radno mesto Upravnika Klinike za abdominalnu,endokrinu i transplatacionu hirurgiju Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu.
Zbog odlaska Dr Goran Ivić iz Opšte bolnice Sremska Mitrovica,Vlada AP Vojvodine, donela je odluku da imenuje za vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Sremska Mitrovica Prim.dr Miroslav Kendrišića(doktor medicine,spec.ORL)dosadašnjeg zamenik direktora.Kako se navodi u rešenju o postavljenju,radi kontinuiteta u rukovođenju Opštom bolnicom,Prim.dr Miroslav Kendrišić ispunjava sve uslove za direktora Opšte bolnice utvrđene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom, a time i za vršioca dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove.
Umesto Prim.dr Gorana Ivića, na radno mesto načelnika Hirurške službe, imenovan je dr Boško Laćarac, dosadašnji načelnik Hirurškog sektora.

You may also like