Pregovori između MMF-a, Vlade i sindikata oko izmena zakona PIO su počeli. Sindikati ne odustaju od svojih zahteva i najavljuju protest ukoliko budu odbijeni.

Na listi zahteva sindikata nalazi se predlog o uvođenju zaštitnog mehanizma za dalje obezvređivanje penzija, zatim zahtev da se za 2.000 rudara omogući beneficirani radni staž, kao i da se za 6.000 radnika koji su proglašeni tehnološkim viškom obezbedi novčana nadoknada ili rešenje o penzionisanju.

Iako u pregovaračkom timu napominju da je rano za najavu radikalnijih mera, dodaju da imaju rezervni plan. On podrazumeva prikupljanje potpisa za referendumsko pitanje koje će biti sasvim drugačije i „ozbiljnije“ od prethodnog, kao i niz „drugih mera kojima raspolažu sindikati“.
Misija Fonda je, na početku zvaničnih pregovora, obaveštena o razlozima zbog kojih je Vlada iz skupštinske procedure povukla svoj predlog izmena i dopuna Zakona o penzijskom sistemu.

Predstavnici Vlade izneli su pred Misiju i stav da su spremni da razmišljaju o zakonski garantovanom odnosu između prosečne zarade i prosečne penzije. Oni su spremni i za neke ustupke, ali ne i na ozbiljnije promene postojećeg predloga, nakon čijeg usvajanja od strane Vlade i upućivanja u parlament je i došla odluka o pozitivnoj oceni borda direktora Fonda o sprovođenju aranžmana sa Srbijom.

Penzije u Srbiji će biti povećane od 1. januara iduće godine, to je potvrđeno u novim pregovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom i oko toga više neće biti nikakvih razgovora, rečeno je u kabinetu potpredsednika Vlade Srbije Jovana Krkobabića.

„Usklađivanje penzija u 2011. godini, s obzirom da nema nikakvih promena, ostaje onako kako je usaglašeno. Prvog januara, prvog aprila i prvog oktobra sledeće godine penzije će biti usklađivane sa kretanjem zarada u javnom sektoru. I u vezi sa tim pitanjem više neće biti nikakvih razgovora“, naglašavaju u Kabinetu.

You may also like