Popis stanovništva Srbije najavljen je za period od 1. do 15. aprila sledeće godine, a prvi konačni rezultati biće objavljeni u februaru 2012. godine. U popisu će biti i novih pitanja, koja do sada nisu postavljana u upitnicima popisa. To su pitanja koja se odnose na invaliditet, informatičku, odnosno kompjutersku pismenost i pitanje o vanbračnim zajednicama.
Preliminarni rezultati će biti objavljeni na nivou opština 15. maja 2011. godine, a prvi konačni u februaru 2012. godine.

You may also like