U petak, 3. decembra u Skupštini AP Vojvodine održaće se panel diskusija na temu: “Uključivanje lokalnih samouprava u sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini“.
Panel diskusija se organizuje radi informisanja lokalnih samouprava I šire javnosti o cilju projekta i uslovima koje jedinice lokalne samouprave moraju da ispune. Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je poziv lokalnim samoupravama da samostalno kreiraju politiku
zapošljavanja, i utiču na povećanje zaposlenosti učešćem u merama aktivne politike zapošljavanja.

You may also like