Danas je zvanično otvoreno odeljenje za strateško i projektno planiranje Grada Sremska Mitrovica. Glavni ciljevi odeljenja su jačanje kapaciteta grada kroz sledeće aktivnosti : praćenje javnih poziva – konkursa domaćih i inostranih fondova, osmišljavanje projekata, a samim tim rasterećivanje budžeta grada. Partner i mentor na ovom projektu nasem gradu je grad Pančevo.
Otvaranje odeljenja finansirano je od strane Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu i medjuopštinsku saradnju u vrednosti od 1 200 000 dinara a sam grad ulozio je 400 000 dinara.

You may also like