Kancelarija za mlade iz Sremske Mitrovice tokom proteklog vikenda organizovala je radionicu „FORUM TEATAR“

Trening je imao za cilj da podrži mlade da izraze svoje sopstvene želje i potrebe, kako bi menjali stvari i stvarali bolje društvo.

Koordinator kancelarije za mlade Milorad Popadić na tribini je rekao da radionice podstiču komunikaciju kod mladih, da kroz ovakve radionice mladi uče da lakše izraze svoje sopstvene želje i potrebe.

-Cilj ove radionice jeste upoznavanje mladih sa tehnikama glume i u daljoj perspektivi želimo da se mladi više aktiviraju u smislu glume, da izraze svoju želju za glumom, jer Sremska Mitrovica je poznata kao grad koji ima veliku glumačku tradiciju.Nadamo se da će Sremska Mitrovica u perspektivi imati jednu glumačku sekciju, iz koje će možda u nekom narednom periodu izaći i neki dobar glumac- rekao je Milorad Popadić

Trening je trajao dva dana i to 30. i 31. oktobra.
Radionica “ FORUM TEATAR“ realizovana je u okviru projekta
Internacionalne organizacije za migracije.

You may also like