Proteklog vikenda u Osnovnoj školi “Boško Palkovljević Pinki” održan je seminar pod nazivom “Osnaživanje škola za inkluzivno
obrazovanje”.Organizator ovog seminara je Ministarstvo prosvete a cilj je osposobljavanje nastavnika za rad sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom kao i sa nadarenom decom. Ministarstvo prosvete je od 231 škole u Srbiji , izabrala za domaćina OŠ “Boško Palkovljević Pinki” koja vec ima oformljen tim za inkluzivno obrazovanje a sastoji od pet nastavnika. Cilj ovog projekta je da se deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom uključe u redovan školski sistem ali i da se unapredi rad sa nadarenom decom koja već pohadjaju nastavu.
Uvodjenjem ovog projekta u redovan školski sistem podstiče se razvijanje svesti o ravnopravnosti, nediskriminaciji, ljudskim pravima i socijalnoj pravdi.

You may also like