Predsednik Vlade AP Vojvodine dr Bojan Pajtić posetio je JP „Vojvodinašume“ – Šumsko gazdinstvo „Sremska Mitrovica“. U okviru ove posete, obišao je semenski centar za doradu žira i plantaže topole i hrasta.

Obnova hrastovih sastojina predstavlja jedan od najsloženijih poslova šumske struke, jer postoji određeni period uroda hrastvovog semena. Zbog toga je u Šumskoj upravi Morović osnovan semenski centar za doradu i sklldištenje semena hrasta lužnjaka. Osnovna funkcija semenskog centra je da seme zaštiti od gljivičnih obolenja, a potom da uskladišti isto seme u dve hladnjače kapaciteta 16 vagona i na taj način omogući obnovu hrastovih sastojina i naredne godine, nezavisno od uroda žira. Proizvodni ciklus kod hrastovih šuma traje 160 godina. Prvi korak u obnovi šuma je priprema terena za pošumljavanje, a onda i izvođenje same setve na pripremljenoj površini. Deo površine se osemeni, a samim tim i obnovi prirodnim putem sa matičnih stabala hrasta, dok se na ostalom delu površine pristupa veštačkoj obnovi.

Predsednik Vlade AP Vojvodine dr Bojan Pajtić rekao je da je Vojvodina jedan od najmanje pošumljenih regija u Evropi. Evropski standard je 14 odsto za Vojvodinu, a prema poslednjim podacima Pokrajina je pošumljena sa 7,1 odsto šuma, što je značajno više nego što je bilo u prethodnim godinama. Preduzeće „Vojvodinašume“ je vrlo uspešno u planskom povećanju šumskog fonda. Ovo preduzeće uspeva da posluje pozitivno i u uslovima svetske finansijske krize. Do kraja ovog meseca biće pošumljeno 400 novih hektara u okolini Subotice. Pošumljavanje je važno jer su šume fabrike kiseonika, rekao je Pajtić, kao i to da sprečavaju erodiranje zemljišta, ali i pružaju drvnu građu, što doprinosi neposrednom ekonomskom efektu. Zbog toga je Vlada AP Vojvodine posvećena ideji da se podrži preduzeće „Vojvodinašume“, koje ima veoma inventivne ideje, da dostigne evropske standarde u narednim godinama, istakao je Pajtić.

Inače, količina od 3400 kilograma semena žira, koje se trenutno nalazi na lageru u centru za doradu i skaldištenje semena hrasta lužnjaka u Moroviću, rezultat je sakupljačkog rada učenika Gimnazije iz Šida, koji su, nakon prodaje semena obezbedili novac za ekskurziju svojim drugarima koji to nisu mogli sebi da priušte.
Šumsko gazdinsvo „Sremska Mitrovica“ na svojoj teritoriji gazduje i sa 6000 ha plataža klonskih topola. Proizvodni ciklus klonskih topola iznosi 25 godina, kada se sastojina seče čistom sečom i na njeno mesto se podiže nova satojina. Od skora je JP „Vojvodinašume“ u svoj proizvodni program uvela novu najmoderniju mašinu Harvester, koja je u stanju da poseče i preradi 250 m3 drvnih sortimenata na dan. Ovom mašinom se povećava produktivnost proizvodnog procesa, omogućuje izvođenje seče kada vremenski uslovi ne dozvoljavaju klasični metod seče.

Direktorka JP„Vojvodinašume“ Marta Takač je objasnila da je današnjim obilaskom propraćena setva žira hrasta lužnjaka, jednog od najzahtevnijih i najtežih zadataka šumske struke. Takođe, ona je rekla da je namera ovog preduzeća da pokuša da obnovi sve hrastove šume u Pokrajini. „Vojvodinašume“ su poznate po tome što imaju specifičnu tehnologiju termičke i hemijske dorade semena žira hrasta lužnjaka, jer ovo drvo ne plodonosi svake godine. Iz tih razloga postoji problem održavanja kontinuiteta setve i podizanja šume iz godine u godinu. Termičkom i hemijskom obradom semena – kuvanjem žira na temperaturi od 41,5 C stepeni i skladištenjem u hladnjačama na 0 do -2 stepena C, rešen je problem održanja semena i njegova zaštita od glivica koje ga napadaju. Na taj način, u godinama kada nema dovoljno uroda, ovo preduzeće ima mogućnost da realizuje svoje planove.

Marta Takač je rekla da se u Moroviću sada seje 15 ha novih hrastovih šuma, čime se značajno doprinosi velikom zadatku ovog preduzeća, a to je pokušaj povraćaja autohtonih vrsta u Vojvodinu, a najznačajniji je hrast lužnjak.

http://www.vojvodina.gov.rs

You may also like