Međunarodni Dan starih osoba u Sremskoj Mitrovici obeležiće se akcijom pod nazivom „KORAK KA VAMA“.U organizaciji akcije „KORAK KA VAMA“ učestvuju Dom zdravlja Sremska Mitrovica, Centar za socijalni rad „Sava“, Crveni krst Sremska Mitrovica, Društvo za borbu protiv šećerne bolesti , Opštinsko udruženje penzionera, Savez invalida rada Vojvodine OO Sremska Mitrovica
Udruženje žena „Sirmium-treće doba“ I Župni Caritas“Blažena Majka Terezija“ .

Akcija „KORAK KA VAMA“ nastala je na inicijativu mitrovačkog Caritasa sa ciljem približavanja postojećih službi I informacija starijim sugrađanima. U petak, 01.oktobra u periodu od 10-12 sati na Platou ispred Gradske biblioteke zainteresovani mitrovčani biće u mogućnosti proveriti svoje zdravstveno stanje kroz kontrolu vitalnih parametara-visinu krvnog pritiska, šećera u krvi, dobiti stručan ili preventivni savet vezan za svoje zdravlje, pravna ili socijalna pitanja, mogućnosti dobijanja usluga Kućne nege I pomoći u Kući, načina DA kreativno ispune svoje slobodno vreme. Tom prilikom aktivisti I članovi udruženja deliće brošure I info-letke koji sadrže mnoštvo potrebnih informacija vezanih za prava I mogućnosti koje stariji ostvaruju po zakonima Republike Srbije.

You may also like