Obaveštenje za izbegla i interno raseljena lica

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije nastavlja raspodelu humanitarnih paketa hrane najugroženijim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica, čime obezbeđuje dodatnu podršku Lokalnim akcionim planovima za rešavanje problema izbeglih i interno raseljenih lica.

Da bi ostvarili pravo na humanitarnu pomoć (paketi sa hranom) svi zainteresovani (socijalno ugroženi) sa boravištem-prebivalištem na području grada Sremska Mitrovica treba da se jave gradskom povereniku za izbeglice najkasnije do 25. avgusta 2010. godine.

You May Also Like