Visoka skola strukovnih studija za obrazovanjie vaspitaca u Sremskoj Mitrovici akreditovala je jos dva studijska programa:
1.Strukovni vaspitac dece u jaslicama u okviru interdisciplinarnog podrucja medicinskih i pedagoskih nauka i
2.Strukovni vaspitac-menadzer u okviru interdisciplinarnog podrucja tehnicko-tehnoloskih i pedagoskih nauka.
Programi su akreditovani odlukama Komisije za akreditaciju.
Upis je u toku i traje do 31.12.2010.godine.
Visoka skola ima tradiciju obrazovanja vaspitaca dugu skoro pola veka,a od 2007.godine uvedene su strukovne studije za vaspitace u predskolskoj ustanovi.Skola ima akreditovan i studijski program specijalistickih studija strukovni vaspitac- specijalista za rad sa decom sa posebnim potrebama.
Osnovne studije su uskladjene sa Bolonjskom deklaracijom,traju tri godine (180 ESPB)dok specijalisticke studije traju jednu godinu(60 ESPB).
Programi su uradjeni po ugledu na najprestiznije svetske univerzitete i skole.U skoli je podredjeno sve jednom cilju, a to je obezbedjenje uslova da student tokom studija stekne visok nivo znanja sa minimumom utrosene energije.
Visoka skola ukupno ima zaposlenog 21 nastavnika od cega su vise od polovine( 15) doktori nauka.U prvu godinu skolske 2010-2011.upisano je 120 studenata, a u skoli ukupno studira 450 studenata na dva nivoa studija.
Ovi programi su jedinstveni u Srbiji.Studijski program strukovnih vaspitaca dece u jaslicama je uskladjen Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja jer prvi put regulise strucnu spremu vaspitaca za rad sa decom jaslenog uzrasta.
Studijski program strukovni vaspitac-menadzer osposobljava vaspitace za profil menadzera u predskolskim ustanovama.

You may also like