Izdavanje novih registarskih tablica u Srbiji trebalo bi da počne 1. januara naredne godine, a ukupan trošak opteretiće vozače za oko 40 evra.
Naime, zajedno sa tablicama MUP će izdavati i nove saobraćajne dozvole, ali i registarske nalepnice.
Saobraćajne dozvole, koje će izgledati kao lična karta, izrađene su od polikarbonata, te na njima neće biti mesta za pečat o registraciji vozila.
Zbog toga će se izdavati i takozvane registarske nalepnice, koje će lepiti na šoferšajbnu i koje će predstavljati potvrdu da je vozilo registrovano, da je prošlo tehnički pregled, ali i da ima obavezno osiguranje.
Registarske oznake imaće 74 opštine i grada u Srbiji, saobraćajne dozvole izgledaće poput novih ličnih karata, a registracija neće morati da se produžava isključivo na šalterima MUP-a,već će registraciona nalepnica moći da se preuzme i kod ovlašćenih pravnih lica.

Nove tablice će biti nesto veće nego sadašnje, sa oznakom Srbije „SRB“, dvoslovnom latiničnom oznakom grada, crvenim štitom sa četiri ocila, ispod kojeg je ćirilićna oznaka grada odnosno registarskog područja i sa kombinacijom brojki i slova. Između brojki i slova, za koja su predviđene dve poslednje pozicije je crtica. Koristiće se svih 30 latiničnih slova, kao i slova X, Y i W.

Taksi vozila imaće na dve poslednje pozicije tablice oznaku TX.

Vlasnik vozila moći će da odabere slova, ili kombinaciju brojki i slova, pod uslovom da značenje znakova nije „provokativno, nemoralno ili suprotno pravnom poretku“. Za takve tablice plaćaće se posebna naknada u iznosu koji treba da odredi Vlada.
Novost je, međutim i što će tablice morati da se menjaju na svakih sedam godina.
Najnovijim pravilnikom o registarskim dozvolama regilisana su 74 područja sa registarskim oznakama.
Opština Sremska Mitrovica ostaje sa starim oznakama (SM), Ruma takodje ostaje sa oznakom(RU) a obuhvata teritoriju opština Irig, Pećinci i Ruma.
Još jedan udar na džep vozača predstavlja i nedavno podizanje cene takozvane zelene karte sa 1.000 na 2.000 dinara, neophodne za vozila koja putuju u inostranstvo. Ako se vozilom domaće registracije putuje u inostranstvo, potrebna je zelena karta osiguranja koja u inostranstvu predstavlja isto što i polisa osiguranja u Srbiji.

You may also like