Danas se u svetu obeležava Međunarodni dan tolerancije, 16. novembar. Generalna Skupština Ujedinjenih nacija je 1996. godine pozvala zemlje članice da ustanove Dan tolerancije u sladu sa Deklaracijom o principima tolerancije, koja je potpisana od strane članica 16.11.1995. godine.
Pojam tolerancije se u javnom govoru u Srbiji i Vojvodini danas upotrebljava u afirmativnom kontekstu i podrazumeva poštovanje svake vrste različitosti i uzajamno uvažavanje.
Iako su ljudska prava neotuđiva i univerzalna, suština tolerancije danas čini poštovanje njihove različitosti kao odraza različitosti njihovih nosilaca – raznih ranjivih društvenih grupa: starijih osoba, dece, osoba sa invaliditetom, osoba iz različitih etničkih zajednica, žena, izbegelih i raseljenih lica.
Sa druge strane, danas još uvek neretko govorimo i o pragu tolerancije, što predstavlja shvatanje tolerancije u užem smislu: kao puke trpeljivosti, odnosno pasivnog podnošenja različitosti, bez uzajamnog prožimanja i nastojanja da se priznavanjem prava drugih i stepen ostvarivanja sopstvenih prava unapredi i podigne na viši nivo.
Ostvarivanjem većeg stepena tolerancije u svakodnevnom životu u jednakoj meri doprinose kako društvo i država, tako i sami građani svojim aktivnim zalaganjem kako bi ostvarili sopstvena, ali i poštovali ljudska prava drugih.

Možda Vam se svidi i