Nacionalana služba za zapošljavanje pozvala je lokalne samouprave da se uključe u sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2011 godini, kojim bi se podstakao razvoj lokalnih i regionalnih politika zapošljavanja.
Danas je u prostorijama filijale Sremska Mitrovica održan okrugli sto kojem su prisustvovali predstavnici ispostava Nacionalne službe za zapošljavenje Sremskog okruga. Cilj okruglog stola je da se lokalnim samoupravama omogući unapređenje rada procesa izrade lokalnog akcionog plana za zapošljavanje. Donošenjem lokalnih akcionih planova zapošljavanja, lokalne samouprave, dobijaju novu ulogu koja podrazumeva implementaciju centralne politike na lokalnom nivou.
Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2011. godinu planirano je sufinansiranje programa pripravnika, obuka kao i subvencija za samozapošljavanje i subvencija poslodavcima za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima.

You may also like