Javno komunalno preduzece Komunalije iz Sremske Mitrovice u
skladu sa odlukom upravnog odbora I pravilnikom o zakupu I rezervaciji, oglasava:
-Javno nadmetanje putem licitacije za davanje u rezervaciju prodajnih mesta – tezgi na robnoj I zelenoj pijaci, u okviru Gradske pijace u Sremskoj Mitrovici.
Rok za podnošenje prijava je petak 26. Novembar do 12 časova. Ponude se podnose Pijačnoj upravi.
-Javni konkurs za prikupljanje zatvorenih ponuda za davanje u zakup slobodnog poslovnog prostora- lokala na Gradskoj pijaci u Sresmkoj Mitrovici.
Rok za podnošenje zatvorenih ponuda je ponedeljak 6. Decembar do 12 časova. Ponude se podnose na adresu javno komunalnog preduzeca Komunalije ulica Stari šor broj 114.

You may also like