8.oktobra u Sremskoj Mitrovici će se održati sastanak Kardiološke sekcije Srbije, koji će se održati u svečanoj sali Skupštine grada Sremska Mitrovica.
Tema ovog sastanka će biti AKUTNI KORONARNI SINDROMI U OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI.
Moderator ovog sastanka je prof. dr Gordana Panić, sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

Na ovom sastanku će se govoriti o iskustvima u kliničkoj praksi Koronarne jedinice.

You may also like