U krugu Policijske uprave danas je zvanicno izvršena primopredaja ključeva dva automobila marke Fiat Punto. Naime, Grad Sremska Mitrovica je potpisivanjem ugovora sa predstavnicima Policijske uprave ustupila na korišćenje dva automobila Policijskoj upravi Sremska Mitrovica. U ime lokalne samouprave ključeve je načelniku Policijske uprave g. Zoranu Smajiću uručio gradonačelnik Grada Sremska Mitrovica g. Branislav Nedimović. Istaknuto je, u obraćanju medijima, da su ovi automobili predati u svrhu što kvalitetnijeg obavljanja posla pripadnika Policijske uprave a u službi građana.

You may also like