Potpredsednik Vlade Srbije i ministar nauke i tehnološkog razvoja Božidar Đelić posetio je juče Sremsku Mitrovicu, gde je obišao fitosanitarnu laboratoriju za kontrolu semena ratarskih kultura, jednu od pet u Srbiji.

On je ukazao na obavezu države da obezbedi sistem provere kvaliteta, kako bi građani imali kvalitetnu hranu, a proizvođači mogli da prođu sertifikaciju radi izlaska na evropsko tržište.

Fitosanitarna laboratorija u Sremskoj Mitrovici opremljena je preko projekta Evropske agencije od koje je dobila donaciju za rekonstrukciju kompletne opreme za fitosanitarnu kontrolu semena.

You may also like