Advokati povećali TARIFU

Od strane Ozon
0 komentar

Upravni odbor AKS doneo je na sednici 10. aprila Odluku o izmeni tarifnog broja 13 Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, pošto visina nagrade nije menjana u parničnim sporovima od 2012., a uslovi poslovanja od tada do 2021. su se izmenili, navodi Komora na sajtu.

Advokatska komora Srbije (AKS) donela je odluku da najniža advokatska tarifa u parničnim sporovima male vrednosti, ubuduće iznosi 9.000 umesto dosadašnih 6.000 dinara.

“Polazeći od činjenice da su uslovi poslovanja u periodu od 2012. do 2021. godine izmenjeni, doneta je Odluka da se tarifni broj 13 izmeni tako što će se nagrada za vrednost spora do 15.000 poena brisati, a utvrditi da je najniža nagrada sada utvrđena u visini kao za sporove čija je vrednost 25.000 poena i ova nagrada iznosi 300 poena”, navodi se u odluci.

Preostali deo Tarifa i nagrada se ne menja.

Šta to znači?

Vrednost poena iznosi 30 dinara, a preračunato u nominalni iznos visine nagrade znači da je sada iznos najniže nagrade prema tarifnom broju 13 Tarife o nagrada i naknadama troškova za rad advokata 9.000 dinara.

To takođe znači da će sporovi male vrednosti od sada biti oni do 750.000 dinara, umesto dosadašnjih 450.000, a nagrada za podnetu tužbu 9.000 dinara.

Održano suđenje sa pristupom advokata u trajanju do sat vremena, koštaće 10.500 dinara, a svaki dodatni sat još 1.500.

Tabelarni pregled Tarifnog broja 13 objavljen je na sajtu komore. Sporovi male vrednosti su oni koji se odnose na naknade manje štete ili naknade pretrpljenih duševnih bolova i straha usled nanošenja lakših telesnih povreda. Tu spadaju i tužbe za poništaj ugovora sa bankama u delu troškova obrade kredita, tužbe zbog naplate većeg iznosa naplate vrtića i drugi sporovi koji se trenutno u Srbiji vode u velikom broju.

Možda Vam se svidi i