Gradsko prvenstvo u atletici

by Ozon
0 comment

Sremska Mitrovica – Gradsko prvenstvo u atletici za osnovne i srednje škole biće održano na Atletskom stadionu u Sremskoj Mitrovici u sredu, 18. aprila.

Atletske discipline:

Takmičenja u atletici organizuju se u sledećim kategorijama:

1. Učenici i učenice I – IV razreda osnovnih škola (pojedinačno),
2. Učenici i učenice V – VI razreda osnovnih škola (pojedinačno),
3. Učenici i učenice VII – VIII razred osnovnih škola; (pojedinačno i ekipno)
2. Učenici i učenice srednjih škola (pojedinačno i ekipno).

Učenici i učenice od I – IV razreda se takmiče u sledećim disciplinama: 60m, skok udalj iz zone, bacanje vorteksa.

Učenici V i VI razreda se takmiče u sledećim disciplinama: 60m, 300m, 600m, skok uvis, skok udalj iz zone, bacanje kugle (3kg)

Učenice V i VI razreda u sledećim disciplinama: 60m, 300m, 600m, skok uvis, skok udalj iz zone, bacanje kugle (2kg)

Učenici VII – VIII razreda: 100m, 300m, 800m, 4 x 100m, skok uvis, skok udalj, bacanje kugle(4kg).

Učenice VII – VIII razreda: 100m, 300m, 600m, 4 x 100m, skok uvis, skok udalj, bacanje kugle (3kg).

Učenici srednjih škola: 100m, 400m, 1000m, 4 x 100m, skok uvis, skok udalj, bacanje kugle (6kg).

Učenice srednjih škola: 100m, 400m, 800m, 4 x 100m, skok uvis, skok udalj, bacanje kugle (4kg).

Napomene za ATLETIКU:

Ekipu čini maksimalno 10 takmičara, po jedan takmičar u svakoj disciplini, plus štafeta. Postignuti rezultati računaju se za ekipni i pojedinačni plasman.

Jedan takmičar-ka ima pravo nastupa samo u jednoj disciplini i štafeti. Škola može da prijavi najviše 3 (tri) takmičara-ki u uzrasnoj kategoriji u svakoj disciplini u takmičenju učenika i učenica od I do VI razreda, a jedan takmičar-ka ima pravo da nastupi samo u jednoj disciplini. Takmičari-ke koji nastupaju na 600m, 800m, 1000m ne mogu nastupiti ni u jednoj drugoj disciplini.

Članovi ekipa moraju imati adekvatnu sportsku opremu, a nije dozvoljen nastup u dresovima klubova i reprezentacija. Devojke se ne mogu takmičiti u pantalonama, nego u helankama, šortsevima. U bacačkim disciplinama su dozvoljene trenerke.

Lekarski pregled za gradsko takmičenje nije obavezan, dok je za Okružno i Međuokužno takmičenje obavezan! Učenici koji nemaju lekarski pregled nastupaju na sopstvenu odgovornost.

Prijave na mejl sport.gsm@gmail.com, na br. tel 064/233-83-44, Zorana Stanišić, ili na licu mesta. Na takmičenje obavezno doneti spisak takmičara (delegat takmičenja prijavu zadržava u arhivi) koja treba da sadrži: ime, prezime, datum rođenja, razred i odeljenje takmičara, disciplinu u kojoj se takmiči, potpis profesora, pečat i potpis direktora škole. Takođe, na spisak, pored svakog imena upisati da li je učenik pojedinac ili član ekipe.

GRADSКO PRVENSTVO U ATLETICI ZA OSNOVNE ŠКOLE (7. i 8. razredi)
SATNICA
08.45 – SASTANAК VOĐA EКIPA
09.00 – 100 m (ž), dalj (m), vis (ž), kugla (m)
09.10 – 100 m (m)
09.20 – 300 m (ž)
09.30 – 300 m (m)
09.40 – 600 m (ž)
09.50 – 800 m (m), dalj (ž), vis (m), kugla (ž)
10.00 – 4*100 m (ž)
10.10 – 4*100 m (m)

GRADSКO PRVENSTVO U ATLETICI ZA OSNOVNE ŠКOLE (1. – 4. i 5. – 6. razred)
SATNICA
Sremska Mitrovica u 11,00 časova
60m-DevojčiceI-IV razreda
Skok uvis –Devojčice V-VI razreda
Skok udalj -Dečaci I-IV razreda (iz zone)
Vortex –Devojčice I-IV razreda
B.kugle 2kg-Devojčice V-VI razreda

11,20
60m-Dečaci I-IV razreda

11,40 60m-Devojčice
V-VI razreda
Skok udalj-Devojčice I-IV razreda(iz zone)

12,00
60m-DečaciV-VI razreda
Vortex –Dečaci I-IV razreda
B.kugle 3kg-Dečaci V-VI razreda

12,20
300m-Devojčice V-VI razreda
Skok uvis –Dečaci V-VI razreda
Skok udalj – Dečaci V-VI razreda(iz zone)

12,40
300m-Dečaci V-VI razreda

13,00
600m-Devojčice V-VI razreda
Skok udalj -Devojčice V-VI razreda(iz zone)

13,15
600m-Dečaci V-VI razreda

GRADSКO PRVENSTVO U ATLETICI ZA SREDNJE ŠКOLE
SATNICA
13.45 SASTANAК VOĐA EКIPA
14.00 – 100m (ž), kugla (m), vis (m), dalj (ž)
14.10 – 100 m (m)
14.20 – 400 m (ž)
14.30 – 400 m (m)
14.40 – 800 m (ž)
14.50 – 1000 m (m), kugla (ž), vis (ž), dalj (m)
15.00 – 4*100 m (ž)
15.10 – 4*100 m (m)

Organizator uzima pravo da u toku takmičenja promeni satnicu zbog nastupanja okolnosti (vreme, broj takmičara, …), o čemu će takmičari biti na vreme obavešteni.

You may also like