Sremska Mitrovica – Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport u okviru školskog sporta a po usvojenom programu takmičenja iz oblasti fizičkog vaspitanja Ministarstva prosvete Republike Srbije i Saveza za školski sport Republike Srbije za školsku. 2010/2011. godinu, organizuje sledeća sportska takmičenja:

5. maj 2011. godine ( četvrtak )
Vrsta takmičenja: ŠKOLSKI SPORT – GRADSKO PRVENSTVO U ATLETICI
Vreme održavanja: 10,00 – 13,00 časova
Gradsko prvenstvo u atletici obuhvata takmičare školskog uzrasta
od I – VIII razreda osnovnih škola i od I – IV razreda srednjih
škola sa područja opštine Sremska Mitrovica.
13. maj 2011. godine ( petak )
Vrsta takmičenja: ŠKOLSKI SPORT – OKRUŽNO PRVENSTVO U ATLETICI
Vreme održavanja: 10,00 – 13,00 časova
Okružno prvenstvo u atletici obuhvata takmičare školskog uzrasta
od I – VIII razreda osnovnih škola i od I – IV razreda srednjih
škola sa područja Zone Srem (Šid, Sremska Mitrovica, Ruma, Irig, Stara Pazova, Pećinci, Inđija).

18. maj 2011. godine ( sreda )
Vrsta takmičenja: ŠKOLSKI SPORT – MEĐUOKRUŽNO PRVENSTVO U ATLETICI
Vreme održavanja: 11,00 – 13,00 časova
Međuokružno prvenstvo u atletici obuhvata takmičare školskog uzrasta
od I – VIII razreda osnovnih škola i od I – IV razreda srednjih
škola sa područja Zone Srema i Zone Beograd i Šabac.
27. maj 2011. godine ( petak )
Vrsta takmičenja: ŠKOLSKI SPORT – DRŽAVNO PRVENSTVO U ATLETICI
Vreme održavanja: 12,00 – 17,00 časova
Državno prvenstvo u atletici obuhvata takmičare školskog uzrasta
od I – VIII razreda osnovnih škola i od I – IV razreda srednjih
škola sa teritorije Republike Srbije.

Mesto takmičenja: Atletski stadion , dr Milana Kostića bb, Sremska Mitrovica

You may also like