„Parno Romoro“ obeležava Svetski dan Roma

Sremska Mitrovica – Udruženje Roma „Parno Romoro“ će povodom Međunarodnog praznika Roma organizovati muzički spektakl „ Slobodni ljudi “.

Manifestacija će se održati u O.Š „ Triva Vitasović Lebarnik“ u Laćarku, 28. marta sa početkom od 19 časova.

You May Also Like