Sremska Mitrovica – Mitrovačka književnica Mirjana Marković promovisaće svoju zbirku poezije “Vajar”  posle više gradova u Srbiji i Republici Srpskoj, i u Beogradu.

Promocija je zakazana za petak, 12. april, sa početkom u 20 časova,  u udruženju književnika Srbije.

Na promociji učestvuju: Mirjana Marković, autor, Slobodanka Kalauzović Vankjevič i Vitalij Vankjevič, izdavačka kuća Aruna, Laslo Silađi i Jasna Kalauzović, recenzenti, Zorica Miščević, moderator, Jasna Arbanas, govori stihove, Predrag Žambok, Milana Simić i Stefan Tajbl, dramski performans, Nataša Sekulić i Boban Ćirović, muzički performans, Plesni klub „Olena“, baletski performans.

Mirjana Marković rođena je 1965. godine u Osijeku, Hrvatska. Diplomirala na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu, odsek istorija i stekla zvanje profesora istorije. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu kao stipendista Konrad Adenauer — Stiftung Foundation specijalizirala na odseku za Političke partije i izbore i stekla zvanje strukovnog politikologa i specijaliste za političke partije i izbore.

Dugo godina se bavila dramskim stvaralaštvom, režirala mnogobrojne pozorišne predstave i vodila dramski studio “Ars” pri centru za kulturu Sirmijumart. Takođe bila autor i menadžer projekata koji su realizovani preko Fonda za otvoreno društvo, Save the shildren, EAP, Help, Agencije za energetsku efikasnost Srbije i dr. Radila dosta projekata za Rome i uvela fakultativnu nastavu na romskom 2001. u školi “Dobrosav Radosavljević Narod” u Mačvanskoj Mitrovici u kojoj je bila direktor, a nastava se i danas izvodi. Režirala je pozorišne predstave: “Kapetan Džon Piplfoks” Duško Radović i “Krvave svadbe” F. G. Lorke u kojima su glumili Romi , članovi Društva za kulturu i prosvetu Roma “Bare Jaga” iz Mačvanske Mitrovice. Predstave su prikazivane na TV Novi Sad i izvođene u mnogim gradovima Srbije.

Mirjana Marković je do sada objavila šest knjiga poezije i jedan roman.Sedmu zbirku poezije “Vajar” koja je predstavljena ju februaru 2013.godine u Vinskom podrumu Zavoda za zaštitu spomenika kulture u  Sremsakoj Mitrovici.

Mirjana Marković je predsednik je Književne zajednice Sremska Mitrovica, član Društva književnika Vojvodine i Udruženja književnika Srbije.

You may also like