Sremska Mitrovica – Prvi Festival pijanizma u periodu od 17 do 20.marta, održaće se u Muzičkoj školi “Petar Krančević”.
ČETVRTAK 17.03.2011
13.30 IV razred osnovne škole
15.45 V razred osnovne škole
Sala Muzičke škole 19.00 Koncert – Anton Gryshanin, Ukrajina
PETAK 18.03.2011
09.00 I razred srednje škole – teoretski odsek
10.15 II razred srednje škole – teoretski odsek
10.45 III razred srednje škole – teoretski odsek
11.30 IV razred srednje škole – teoretski odsek
12.15 I razred srednje škole – uporedni klavir
12.45 II razred srednje škole – uporedni klavir
13.45 III razred srednje škole – uporedni klavir
Sala škole 19.00 Koncert – Aleksandar Cundra, Srbija
G o st koncerta Ljiljana Lončarević, Srbija
SUBOTA 19.03.2011
09.00 I razred srednje škole – glavni predmet
09.45 II razred srednje škole – glavni predmet
13.15 III razred srednje škole – glavni predmet
16.30 IV razred srednje škole – glavni predmet
Sala škole 19.00 Koncert – Stefan Rakić, Srbija

NEDELJA 20.03.2011
09.00 Pretkategorija
10.00 I razred osnovne škole
11.30 II razred osnovne škole
12.30 III razred osnovne škole
15.30 VI razred osnovne škole
16.30 III
17.15 IV
Sala škole 19.00 Koncert zatvaranja Festivala, proglašenje pobednika

FESTIVALSKI ODBOR
Zorica Gašpar Načelnik Gradske uprave za, obrazovanje, kulturu i sport
Jovanka Ivanić Direktor Muzičke škole
Mr Vladimir Opačić Direktor Festivala
Duško Cundra Predsednik Školskog odbora
Zdenko Hodoba Roditelj

ORGANIZACIONI ODBOR
Margarita Vujović Profesor klavira
Milda Kuzminac Profesor klavira
Cecilija Tomkić Profesor klavira
Jelena Lazić Profesor klavira
Dušanka Gavrilović Profesor klavira
Marčelina Stojković Profesor klavira
Jelena Lazić Profesor klavira
Jelena Bajić Profesor klavira
Đorđe Lalošević Profesor klavira
Bojana Popović Dizajn i priprema za štampu

REALIZACIJA Zaposleni Muzičke škole „Petar Krančević“

ŽIRI – OSNOVNA ŠKOLA
Violeta Geica Liceul de muzica, Constantin Brailoiu,Targu-Jiu, Rumunija
Goara Nona Lazić MŠ „Mihailo Vukdragović“, Šabac
Slavica Petrović MŠ „Slavenski“, Beograd
Snežana Mitić MŠ Murska Sobota, Slovenija
Milda Kuzminac MŠ „Petar Krančević“, Sremska Mitrovica

ŽIRI – SREDNJA ŠKOLA
Branko Penčić Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
Anton Grišanin Kijev, Ukrajina
Goara Nona Lazić MŠ „Mihailo Vukdragović“, Šabac
Slavica Petrović MŠ „Slavenski“, Beograd
Margarita Vujović MŠ „Petar Krančević“, Sremska Mitrovica

ŽIRI – OBLIGATNI I UPOREDNI KLAVIR SMŠ
Verica Mitrović MŠ „Mihailo Vukdragović“, Šabac
Nenad Tadić MŠ „Mihailo Vukdragović“, Šabac
Violeta Geica Liceul de muzica, Constantin Brailoiu,Targu-Jiu, Rumunija
Snežana Mitić Murska Sobota, Slovenija
Cecilija Tomkić MŠ „Petar Krančević“, Sremska Mitrovica

ŽIRI – AKADEMIJA
Branko Penčić Fakultet muzičke umetnosti Beograd
Anton Grišanin Kijev, Ukrajina
Snežana Mitić Murska Sobota, Slovenija

SEKRETAR I ŽIRIJA
Margarita Vujović
Jelena Lazić
Jelena Rosić
Cecilija Tomkić

You may also like