Sremska Mitrovica – Omladinski klub Grada Sremska Mitrovica počinje sa realizacijom projekta “Moj grad kroz objektiv”.

Zadatag ovog projekta je omogućavanje afirmacije mladih neafirmisanih (amaterskih) fotografa sa teritorije Grada Sremska Mitrovica i okoline. Ovo je prilika da mladi fotografi iskažu svoja fotografska znanja i veštine koji za to nisu imali posebne uslove i priliku. Veoma je važno mladim osobama izaći u susret i omogućiti im da na adekvatan način pokažu svoje veštine fotografišući motive Sremske Mitrovice koje će i ostaali sugrađani moći da vide kroz izložbu njihovih najboljih fotografija na Gradskom trgu.

Zainteresovani fotografi koji žele da čestvuju na ovom konkursu treba da ispunjavaju Opšte i Tehničke uslove konkursa.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:
-Na konkursu je dozvoljeno učešće svim mladim osobama uzrasta između 16 i 30 godina (starosna klasifikacija prema Nacionalnoj strategiji za mlade);
-Prijavljivanjem na konkurs autori garantuju da je fotografija njihovo autorsko delo i preuzimaju odgovornost za slučaj da se ispostavi drugačije;
-Učesnici konkursa daju saglasnost da prenose pravo na korišćenje fotografija na organizatore projekta – Omladinski klub Grada Sremska Mitrovica. Organizator ne snosi odgovornost za moguću zloupotrebu (kopiranje, neovlašćeno objavljivanje prispelih fotografija);
-Organizator zadržava pravo da ne objavi fotografije neprimerenog sadržaja kao i da u slučaju neregularnosti diskvalifikuje određene učesnike konkursa;
-Prijave za učesnike konkursa skinuti sa zvaničnog sajta OKGSM-a i pravilno popuniti. Popunjenu prijavu sa fotografijama slati na e-mail adresu omladinskiklubgradasm@gmail.com sa naznakom MOJ GRAD KROZ OBJEKTIV;
-U mail-u treba da se nalazi naziv fotografije kao i kratak opis fotografije (šta se na njoj nalazi, kada i gde je snimljena…);
-Fotografije slati od datuma objave Konkursa;
-Konkurs će biti zatvoren nakon 20 dana od zvaničnog dana objave Konkursa.

TEHNIČKI USLOVI KONKURSA:
-Jedan učesnik može poslati najviše 3 fotografije;
-Fotografije treba da su minimum 2.048 pixel-a po dužoj strani;
-Dozvoljen format fotografija je JPEG format u srednjoj kompresiji (medium compression);
-Fotomontaže i digitalno manipulisane fotografije ne mogu da učestvuju na konkursu.

Projektni tim će od prispelih fotografija na konkursu odabrati 50 fotografija koje će se naći na izložbi. Svaki član projektnog tima će bodovati fotografiju od 1 do 10, pri tome će 50 fotografija, koje budu imale najviše bodova, biti prikazane na izložbi. Projektni tim će voditi računa da svi motivi grada budu u podjednakom broju zastupljeni. Projektni tim će zaključiti ugovor sa 25 amaterskih fotografa gde oni daju saglasnost da njihove fotografije budu izložene.

Postavke fotografija odvijaće se u Gradskom parku na Centralnom gradskom trgu u Sremskoj Mitrovici. Izložba fotografija će trajati 5 dana.

You may also like