SPOMENIK JE PODIGNUT TOKOM VELIKE EPIDEMIJE KOLERE: Renoviran tokom pandemije COVID19

Od strane Ozon
0 komentar

Spomenik Presvetog Trojstva u Sremskoj Mitrovici podignut je u drugoj polovini 19. veka, nakon velike epidemije kolere.

Postavljen je u neposrednoj blizini Rimokatoličke crkve Svetog Dimitrija (1810) i zgrade župnog ureda (1827) u samom središtu širokog platoa gde se krajem 19. i početkom 20. veka odvijala trgovina mešovitom robom i živežnim namirnicama i koji će upravo po ovom spomeniku dobiti svoj prepoznatljivi naziv – Trojstveni plac. Naspram spomenika je u prvim decenijama 20. veka podignuta i zgrada Hrvatskog doma (1927), tako da je ovaj deo grada postao stecište kulturno-prosvetnog i verskog života mitrovačkih Rimokaotlika.

Spomenik je napravljen od kamena peščara i delo je nepoznatog autora. Postavljen je na trostepeni postament i sastoji se iz tri celine – široke kvadratne baze sa platformom, stuba kvadratnog preseka koji se sužava prema vrhu i skulptoralne grupe Svetog Trojstva. Kvadratna osnova spomenika je naglašena sa četiri masivna osmougaona stuba prislonjena uz uglove. Stubovi su oslonjeni na kvadratne postamente zasečene u uglovima. Na ovim uglovima su se nalazile skulpture svetih evangelista Jovana, Luke, Mateja i Marka koje su uništene neposredno posle Drugog svetskog rata.

Konzervatorski radovi su izvođeni tokom 2020. godine i obuhvatili su detaljnu analizu, snimanje stanja, dokumentovanje sa izradom Projekta konzervatorsko restauratoskih radova.

“Radi se o spomeniku koji je radjen od peščara i koji je vrlo interesantan. U to vreme su takvi spomenici gradjeni na više gradova bivše Austrougarske monarhije, kao što su Subotica i Sombor. Ovaj je sačuvan u Sremskoj Mitrovici uz sva oštećenja koja su na spomeniku nastala tokom poslednjih decenija. Konzervatorsko-restauratorski radovi su uspešno završeni, angažovali smo najbolje stručnjake za kamen tako da je rekonstrukcija odnosno sanacija završena.” rekao je Ljubiša Šulaja direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica.

Foto Wikipedia

S obzirom na to da je stanje spomenika bilo izuzetno loše (velika oštećenja, nedostajući delovi, degradacija površine i tamne fleke organskog porekla, ispisani grafiti i oštećenja od gareži) radovi su predstavljali velik izazov. Posle prvobitnog čišćenja, izvedena je restauracija nedostajućih delova samog spomenika, popravljene su ivice i sva oštećenja.

Ukupna površina je ujednačena i hidrofobizirana.

Pored konzervatora u posao su bili uključeni i vajari koji su sanirali centralnu predstavu Svetog Trojstava i izradili nedostajuće skulpture na uglovima. Oko spomenika je postavljena ograda koja je nekad postojala.

Celokupan projekat konzervatorsko-restauratorskih radova finansiran je iz budžeta Grada Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i