Smotra likovnog stvaralaštva, PRIJAVE U TOKU

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Ustanova za negovanje kulture „Srem“, organizuje Smotru likovnog stvaralaštva amatera Grada Sremska Mitrovica.

Tim povodom poziva sve zainteresovane, umetnike – amatere, da do 7. oktobra 2019. godine, dostave u Ustanovu za negovanje kulture „Srem“, najviše dva rada (slike, skulpture, instalacije), ne starije od dve godine, na kojima mora biti istaknuto: ime i prezime autora, adresa, telefon, naziv rada, tehniku i dimenzije (visina – щirina).

Radovi, koji učestvuju na Smotri, po gabaritima i težini moraju da odgovaraju lakom i bezbednom transportu i uslovima za izlaganje.

Na Smotri mogu da učestvuju svi vidovi likovnog izražavanja (slikarstvo, vajarstvo, grafika, primenjena umetnost, fotografija, slama, karikatura…)

КONTAКT TELEFON: 022/628-718.

Možda Vam se svidi i