Festival „Mlade žice“ 4. maja, prijave za učešće u toku

Sremska Mitrovica – Osmi po redu festival tamburaške muzike omladinskih orkestara „Mlade žice“ biće održan u petak, 4. maja u Pozorištu „Dobrica Milutinović“ u Sremskoj Mitrovici, sa početkom u 18 sati. Organizator Festivala je Centar za kulturu „Sirmiumart“.

Festival je revijalnog karaktera, a pri prijavljivanju je potrebno ispoštovati sledeće propozicije:

– pravo učešća imaju omladinski orkestri (ne manji od 12 članova) i mali tamburaški sastavi (od 8 do 12 članova – dirigent nije obavezan),
– repertoar treba da obuhvati nekoliko kompozicija ukupnog trajanja najviše do 10 minuta,
– preporuka je da jedna kompozicija bude sa vokalnim solistom, druga po izboru, a da treća pripada savremenoj muzici – kompozitori XX veka.

U slučaju preklapanja programa učesnika, organizator ima pravo promene repertoara u dogovoru sa umetničkim rukovodiocima – dirigentima.

Prijave treba dostaviti do 27. aprila na adresu sirmiumart@yahoo.com sa naznakom „ZA MLADE ŽICE“ i navesti: naziv orkestra/sastava, radnu biografiju, broj članova i instrumente koje sviraju, godine starosti (učesnici ne mogu biti stariji od 25 godina), ime i prezime dirigenta, naziv i trajanje kompozicija odabranih za izvođenje.

Foto: Moon multimedia

You May Also Like