Sremska Mitrovica – Ustanova za negovanje kulture „SREM“ je na osnovu Kalendara manifestacija u 2014. godini, utvrđenog od strane Saveza amatera Srbije, zavisno od nivoa takmičenja, organizovala u našem Gradu, Smotru recitatora, Smotru amaterskih pozorišnih društava, dečjih dramskih grupa i sekcija i Smotru muzičkog stvaralaštva dece i odraslih, na nivou Grada i Zone.

Veliki broj učesnika, raznovrsnost umetničkog izraza, različiti individualni pristupi pojedinim umetnostima glavna su obeležja, koja su ovaj segment delatnosti Ustanove u nizu njenih kulturno – vaspitnih oblika rada najviše afirmisali. Ostvareni rezultati i dobijene nagrade i priznanja mladih sugrađana na pokrajinskom i republičkom nivou, kao nikada do sada, najbolja su afirmacija i podsticaj amaterskog angažovanja u našem Gradu.

Ustanova za negovanje kulture „Srem“, u čast svih uspeha organizuje Muzičko-poetsko-dramski program „Revija pobednika“,koji će se održati u petak, 27. juna 2014. godine sa početkom u 20:00 časova u gradskom park – amfiteataru kod Muzeja Srema.

Najbolji recitatori, dramske grupe i sekcije, folklorni ansambli i horovi,u svojevrsnoj „Reviji pobednika“, predstaviće se u lirskom prologu, pesme ispevane, igre raspojasane, oreolom pobedničke slave, epilogom ovenčane.

Možda Vam se svidi i