Sremska Mitrovica – Mitrovačka književnica Mirjana Marković promovisaće svoju zbirku poezije “Vajar”  u Republici Srpskoj.
Promocija je zakazana za ponedeljak, 18. mart, sa početkom u 19 časova, u Centru za kulturu “Semberija” u Bijeljini.
Recenzenti zbirke su Jasna Kalauzović i Laslo Silađi, vajar čija su dela bila inspiracija za nastajanje ove knjige. Moderator programa je Zorica Miščević, a u umetničkom delu promocije učestvovaće Jasna Arbanas, koja će govoriti stihove, Nataša Sekulić, zadužena za muzički performans i Plesni klub studio “Olena”, koji će izvesti baletski performans.

Mirjana Marković rođena je 1965. godine u Osijeku, Hrvatska. Diplomirala na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu, odsek istorija i stekla zvanje profesora istorije. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu kao stipendista Konrad Adenauer — Stiftung Foundation specijalizirala na odseku za Političke partije i izbore i stekla zvanje strukovnog politikologa i specijaliste za političke partije i izbore.
Dugo godina se bavila dramskim stvaralaštvom, režirala mnogobrojne pozorišne predstave i vodila dramski studio „Ars“ pri centru za kulturu Sirmijumart. Takođe bila autor i menadžer projekata koji su realizovani preko Fonda za otvoreno društvo, Save the shildren, EAP, Help, Agencije za energetsku efikasnost Srbije i dr. Radila dosta projekata za Rome i uvela fakultativnu nastavu na romskom 2001. u školi „Dobrosav Radosavljević Narod“ u Mačvanskoj Mitrovici u kojoj je bila direktor, a nastava se i danas izvodi. Režirala je pozorišne predstave: „Kapetan Džon Piplfoks“ Duško Radović i „Krvave svadbe“ F. G. Lorke u kojima su glumili Romi , članovi Društva za kulturu i prosvetu Roma „Bare Jaga“ iz Mačvanske Mitrovice. Predstave su prikazivane na TV Novi Sad i izvođene u mnogim gradovima Srbije.

Mirjana Marković je do sada objavila šest knjiga poezije i jedan roman.Sedmu zbirku poezije „Vajar“ koja je predstavljena ju februaru 2013.godine u Vinskom podrumu Zavoda za zaštitu spomenika kulture u  Sremsakoj Mitrovici, Mitrovačka književnica Mirjana Marković promovisaće svoju zbirku poezije “Vajar” i u Republici Srpskoj.

Mirjana Marković je predsednik je Književne zajednice Sremska Mitrovica, član Društva književnika Vojvodine i Udruženja književnika Srbije.

 

You may also like