5. MITROVAČKA VIVKOVIZIJA, festival deteta

Sremska Mitrovica – “Vivkovizija“ će se održati u nedelju, 17. aprila 2011. godine u pozorištu „Dobrica Milutinović“ u Sremskoj Mitrovici,
sa početkom u 19.00 časova.

Predškolsko vaspitanje u muzičkom zabavištu “Vivak“ teži globalnom vaspitanju ličnosti deteta. Odlučujući činioci razvoja su socijalna sredina i kvalitet vaspitanja. Muzika kao jedan od univerzalnih jezika bliskih svakom živom biću je tu da doprinese bogaćenju dečijeg emocionalnog života, negovanju potrebe za muzikom, razvijanju sposobnosti za slušanje i estetsko procenjivanje muzičkih dela. Ovakav način rada se pokazao izuzetno uspešnim, što rezultira velikom prohodnošću u daljem školovanju.
Posle više godina uspešnog rada pokazala se potreba za stvaranje festivala dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta (Festival dece koja nisu učenici muzičke škole – deca predškolskih ustanova grada i osnovnih škola). Festival “Vivkovizija“ je muzičko – scenska manifestacija dece predškolskog uzrasta od 3 – 7 godina sa aktivnim učešćem dece osnovnoškolskog uzrasta kod kojih se razvija kreativno-stvaralački proces.

Kao jedinstven festival na području grada Sremska Mitrovica, “Vivkovizija“ se svojim kvalitetom i tradicijom uključivanja dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta u kreativan, stvaralački muzičko-scensko-literarni proces, sa slobodom mašte i dečije kreativnosti kao osnovnim pokretačem izražaja, svrstala u red značajnih i nezaobilaznih manifestacija od velikog značaja za kulturni razvoj Grada, asimilaciju i podsticaj stvaralaštva najmlađih uzrasnih grupa. Povezivanje predškolskih i muzičkih ustanova na teritoriji Grada, Okruga i AP Vojvodine putem zajedničkog projekta a u cilju promocije umetničkih vrednosti, kvalitetnog vaspitnog, obrazovnog i kulturnog rada sa decom, sa akcentom na razvijanje svesti za samostalno stvaranje, je od izuzetnog značaja za Muzičku školu, a samim tim i za grad Sremska Mitrovica.
S obzirom da Festival afirmiše stvaralaštvo za decu i mlade, pri čemu se ostvaruje saradnja sa
velikim brojem predškolskih i osnovnoškolskih obrazovnih ustanova i što je najbitnije ima značajnu ulogu u razvoju kulture dece i mladih.

Kvalitet kompozicija, tekstova i izvođačkih sposobnosti pratiće žiri u sastavu: Planka Tomić, nast. solfeđa, Vladislava Vukašinović, nast. književnosti i srpskog jezika, Aleksandra Padrov, nast. solo pevanja, i Lalo Leš, muzički producent.
Ove godine imamo i gosta, a to će biti Ana Rakočević, devojčica iz Laktaša, pored Banja Luke. Ona je učesnica brojnih festivala za decu na kojima je osvajala značajne nagrade. Autori dve pesme koje će ona izvoditi su Pavle Bogdanović i Bojan Rakočević. Sem nje, u revijalnom delu programa nstupiće i naši Boris Subotić i Vladan Filipović.
Sve pesme će pratiti hor „Vivak“ pod rukovodstvom nastavnice Tamare Pajkanović.

You May Also Like