Laste donose TONU KUKURUZA domaćinstvu sa najviše gnezda

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i ove godine kroz takmičenje „Domaćinstvo koje su laste izabrale“ podržaće mala poljoprivredna domaćinstva koja se agrarom bave na tradicionalan način. Opstanak seoskih lasta zavisi od štala vrednih domaćina u kojima one svijaju gnezda i pronalaze insekte kojima se hrane. Srećno domaćinstvo sa najviše gnezda seoskih lasta Društvo će nagraditi tonom kukuruza.

Da bi učestvovali na takmičenju učesnici moraju ove godine da poseduju najmanje jedno ili više zauzetih gnezda seoskih lasta u svom domaćinstvu. Broj gnezda mora biti dostavljen do 15. juna do 20 časova.

Nagrađuje se domaćinstvo sa područja Republike Srbije koje bude imalo najveći broj zauzetih gnezda seoskih lasta. Pod domaćinstvom se smatraju objekti u vlasništvu jedne porodice ili poljoprivrednog gazdinstva, a ne objekti zadruga, velikih poljoprivrednih kombinata i drugih preduzeća. Svaki učesnik može kandidovati samo jedno domaćinstvo. U slučaju da postoje dva ili više domaćinstva sa istim brojem aktivnih gnezda, o pobedniku će odlučiti žiri.

Učesnici moraju da prijave stvaran broj aktivnih gnezda seoskih lasta. Po izboru, a pre proglašenja pobednika, žiri će proveriti verodostojnost broja gnezda koja je učesnik prijavio.

Prijavljivanje se vrši putem prijavnog formulara ili putem telefona na broj 011/33-43-902.

Sve dodatne informacije možete pronaći OVDE.

Agroklub/ekapija.com

Pročitajte još