„Batut“: Informacije o respiratornim infekcijama izazvanim novim korona virusom

Prema poslednjim informacijama do sada je potvrđeno 448 slučajeva obolelih od infekcije izazvane novim korona virusom (2019-nCV) sa 9 smrtnih ishoda. 

U Kini je potvrđen 441 slučaj, od čega je najviše obolelih u pokrajini Hubej (grad Vuhan) – 375 i svih 9 umrlih, Guandog – 26, Peking – 10, Čongking – 5. Šangaj 9, Žejang – 5. U osam drugih provincija, uključujući Makao i Tajvan sa po jednim obolelim, je registrovano ukupno 12 potvrđenih slučajeva.

Slučajevi su registrovani i u Tajlandu (4), Japanu (1), Republici Koreji (1) i Sjedinjenim Američkim Državama (1). Svi eksportovani slučajevi su putnici koji su došli iz grada Vuhan u Kini.

U poslednjoj nedelji broj slučajeva je utrostručen.

Mere koje se preduzimaju u Kini:

Kineske zdravstvene vlasti su identifikovale više od 2700 kontakata, od kojih je trenutno 1394 pod zdravstvenim nadzorom. Infekcija se tretira kao „bolest klase A“ što omogućava izolaciju pacijenata i zatvaranje zahvaćenih područja. Prodaja žive živine u Vuhanu je zabranjena. Promet divljih životinja i živine je zabranjen. Termalni detektori su postavljeni na železničkim stanicama, lukama odakle se prevoze putnici i na aerodromu, a kontroliše se temperatura vozačima na kontrolnim tačkama na autoputevima. Stanovnici Vuhana se pozivaju da ne napuštaju grad, a turističke ture iz Vuhana su obustavljene. Savetuje se otkazivanje turističiih i drugih poseta Vuhanu. Javni događaji su otkazani. Velikim rizikom se smatra proslava Kineske Nove godine 25. januara kada se očekuje da više stotina miliona Kineza putuje unutar i van zemlje.

Mere u drugim zemljama:

SAD su registrovale prvi importovani slučaj (putnik iz Vuhana, ušao u SAD 15.1.2020, javio se zdravstvenoj službi u Vašingtonu, infekcija potvrđena laboratorijski). Nadzor nad putnicima iz Vuhana se proširuje sa aerodroma u Los Anđelesu (LAX), San Francisku (SFO) i Njujorku (JFK), i na aerodrome u Čikagu i Atlanti. Prate se svi direktni letovi kao i konekcije koje dovode putnike iz Vuhana. Građanima SAD se preporučuje da ne putuju u zahvaćena područja (Kinu) ako to nije neophodno. Procena rizika za SAD: Centar za kontrolu i prevenciju bolesti posmatra pojavu nCoV ifkencija kao ozbiljnu javnozdravstvenu pretnju, ali na osnovu trenutno raspoloživih informacija neposredni zdravstveni rizik za građane SAD ocenjuje kao nizak za sada.

Južna Koreja: sprovodi se skrining putnika koji dolaze iz Vuhana, uz mere izolacije osoba sa kliničkim manifestacijama i nadzor nad kontaktima.

Japan: sprovodi se skrining putnika koji dolaze iz Vuhana, uz mere izolacije osoba sa kliničkim manifestacijama i nadzor nad kontaktima.

Severna Koreja: obustavljene turističke ture ka Kini, moguće je i zatvaranje granice za turiste koji dolaze iz Kine.

Skrining putnika se sprovodi i na drugim aerodromima na kojima postoje direktni letovi iz Vuhana ili konekcije.

Evropski centar za kontrolu bolesti procenjuje verovatnoću infekcije za putnike koji posećuju Vuhan i imaju blizak kontakt sa obolelima kao umeren. Posledično, ECDC ocenjuje rizik od importovanja slučajeva 2019-nCoV u EU/EEA kao umeren, takođe.

Preporuke:

Prema dostupnim informacijama postoji interhumani prenos virusa.

Potrebno je još informacija i ispitivanja da bi se jasno utvrdile epidemiološke i kliničke karakteristike bolesti izazvane novim korona virusom.

            Građanima Srbije se preporučuje da otkažu ili odlože putovanje u Kinu.

            Ukoliko se putuje u tu oblast, preporučuju se sledeće mere:

  • izbegavanje kontakta sa osobama koje imaju znake respiratorne infekcije;
  • izbegavanje masovnih okupljanja i boravka u prostoru gde je veliki broj osoba, na otvorenom ili u zatvorenom prostoru.
  • pojačana i česta higijena ruku (pranje vodom i sapunom najmanje 20 sekundi, ili ako to nije moguće, korišćenje alkoholnih gelova za dezinfekciju ruku, naročito nakon kontakta sa obolelim osobama ili boravka u potencijalno ugroženom području;
  • može se preporučiti nošenje maski preko usta i nosa ukoliko se boravi u prostoru gde su masovna okupljanja (aerodromi, železničke i autobuske stanice, gradski i međugradski prevoz i sl.).
  • pridržavanje mera zaštite od prenošenja infekcije kod svih osoba koje osete simptome infekcije organa za disanje (respiratorna etikecija – održavanje rastojanja od drugih osoba, pokrivanje usta i nosa prilikom kašljanja i kijanja papirnim maramicama ili garderobom, često pranje ruku);
  • izbegavanje kontakta sa živim ili mrtvim divljim ili domaćim životinjama;
  • putnici koji dolaze iz zahvaćenog područja, ukoliko imaju znake infekcije organa za disanje, treba da se obrate svom lekaru uz napomenu o putovanju.

Na osnovu do sada raspoloživih informacija o bolesti, Svetska zdravstvena organizacija ne preporučuje bilo kakva ograničenja međunarodnih putovanja.

Odbor za vanredne situacije Svetske zdravstvene organizacije je zasedao u Ženevi 22.1.2020. godine, ali nije doneo odluku o proglašenju javnozdravstvene pretnje od međunarodnog značaja. Očekuje se prikupljanje novih informacija o epidemiološkim i kliničkim karakteristikama infekcije, a zasedanje Odbora se nastavlja 23.1.2020. godine.

U Republici Srbiji se sprovode mere u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje uključuju nadzor nad putnicima koji dolaze iz žarišta (Vuhan, Kina) i, po potrebi, izolaciju obolelih i zdravstveni nadzor nad kontaktima.

U četvrtak, 23.1.2020. godine održana je konferencija za medije u Institutu za javno zdravlje Srbije na kojoj su doc. dr Verica Jovanović, v.d. direktora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, i dr Marijan Ivanuša, predstavnik Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i šef Kancelarije SZO u Beogradu, pružili informacije o epidemiji respiratornih bolesti izazvanih novim korona virusom, kao i o preporukama Svetske zdravstvene organizacije i merama koje su preduzete u Republici Srbiji.

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i nadležnim zdravstvenim ustanovama prati epidemiološku situaciju bolesti izazvane novim korona virusom u svetu, i shodno novim saznanjima i preporukama Svetske zdravstvene organizacije izdavaće obaveštenja za javnost i uputstva za postupanje zdravstvenim ustanovama i drugim nadležnim organima i institucijama.

Korona virus (CoV) pripada grupi virusa čija je zajednička karakteristika da prilikom posmatranja pod  elektronskim mikroskom imaju oblik krune (na osnovu toga su i dobili naziv- lat. corona (kruna)). Pri put su izolovani 1962. godine i od tada do danas su dokazani kao prouzrokovači oboljevanja  kod sisara i ptica.

Infekcije korona virusima su česte u ljudskoj populaciji. Procenjuje se da virusi iz ove grupe prouzrokuju oko polovine svih respiratornih infekcija kod čoveka. Težina kliničke slike se kreće u rsaponu od blagih prehlada (koje su i najčešće) do teškog akutnog respiratornog sindroma (SARS).

Epidemija zapalenja pluća koja se dovodi u vezu sa infekcijom novim korona virusom, Vuhan, Kina

Poslednjeg dana 2019. godine zdravstvene vlasti NR Kine su izvestile SZO o pojavi više slučajeva respiratornih infekcija kod osoba u gradu Vuhan na istoku zemlje. Do 12. januara registrovana je ukupno 41 obolela osoba, od kojih je sedam teškom formom bolesti. Zabeležen je i jedan smrtni ishod kod osobe sa više teških hroničnih bolesti[1]. Pored toga, Tajlandske zdravstvene vlasti su prijavile jedan slučaj oboljenja 8.1.2020. godine kod osobe koja je doputovala iz grada Vuhan[2].

Laboratorijskim analizama su prvo isključeni svi poznati prouzrokovači koji se uobičajeno javljaju u ovom periodu godine (virus gripa, adenovirusi , rinovirusi). Kada je utvrđeno da ovaj virus ima karakteristike virusa iz grupe CoV, ispitivalo se prisustvo poznatih korona virusa  (MERS-CoV, SARS-CoV) za koje takođe nije pokazano da su prouzrokovači ovih zapalenja pluća. Iz tog razloga je ovaj virus dobio naziv novi korona virus (nCoV).

Klinički se bolest manifestuje povišenom temperaturom i malaksalošću, otežanim disanjem kod dela obolelih, i radiološkim znacima virusne upale pluća.

Kod obolelih su se simptomi javili u periodu od 8. decembra 2019. do 2. januara 2020. godine. Od 3. januara 2020. godine nisu registrovni novi slučajevi.

Podaci dobijeni epidemiološkim istraživanjem su ukazali da je zajednička karakteristika svim obolelim bila izloženost na jednoj ribljoj pijaci u gradu Vuhan. Iz tog razloga je pijaca zatvorena 1. januara 2020. godine.

Prvobitna istraživanja nisu ukazivala da ovaj virus može da se prenese sa čoveka na čoveka. Međutim, poslednji podaci ne isključuju i tu mogućnost. U prilog tome govore izveštaji kineskih epidemioloških službi na dan 20.01.2020. godine  u kojima je navedeno da je obolelo 14 zdravstvenih radnika koji su učestvovali u lečenju i nezi obolelih. Prema ovim podacima, najverovatnije se radi o limitiranom intrehumanom prenosu.

bautut.org.rs

Pročitajte još