Advokati traže od svoje Komore da pozove članove da ne učestvuju u suđenjima preko skajpa

Grupa od 102 advokata uputila je danas Advokatskoj komori Srbije (AKS) zahtev da pozove sve advokate u zemlji da odbiju da učestvuju na suđenjima „na daljinu“, uvedenim Uredbom Vlade Srbije od 1. aprila zbog pandemije korona virusa.

Advokati, koji su članovi AKS, u saopštenju traže da komora donese odluku o protestu delimičnom obustavom rada advokata jer, kako su ocenili, odluka o uvođenju vanrednog stanja u Srbiji je neustavna, ljudska prava su prekršena i pravo na pravično suđenje je ograničeno.

Obrazlažu da je za uvođenje vanrednog stanja bez učešća Skupštine Srbije poslužila mera Vlade Srbije kojom je zabranjeno okupljanje u zatvorenom prostoru za više od 50 građana.

Ta mera Vlade poslužila je kao pravni osnov da vanredno stanje, a ne vanrednu situaciju, na predlog ministra odbrane proglase predsednik Srbije, premijerka i predsednica Skupštine umesto Skupštine Srbije, „uprkos činjenici da Srbija nije u ratnom stanju“, navode advokati.

„Ustavni sud i Vrhovni kasacioni sud su, nažalost, nemo propratili ovaj svojevrsni državni udar, kojim su jednim potezom ukinuti vladavina prava i načelo podele vlasti predviđeni odredbom člana 4 Ustava Srbije“, ističe se u saopštenju.

Nakon toga, dodaju, Ministarstvo pravde je dopisom sudovima odredilo meru kojom će se suđenja zbog krivičnih dela učinjenih u vezi sa nepoštovanjem odluka o samoizolaciji odvijati preko tzv. “skajpa“, bez prisustva okrivljenog u sudnici.

„Ovim neustavnim i nezakonitim aktom, Ministarstvo pravde je preko svog državnog sekretara ukinulo sudsku vlast u Srbiji i otvorilo teren za početak suđenja pred sudovima koji više podsećaju na preke sudove nego na sudove u kojima se sudi u ime naroda“, ocenili su advokati.

Podsećaju da je takav način suđenja doneo i prve presude, pred osnovnim sudovima u Dimitrovgradu, Požarevcu i Pančevu gde su okrivljeni koji nisu bili prisutni u sudnicama, vrlo često ni u mestu sedišta suda, osuđeni na, kako su ocenili, „drakonske kazne“ od 15 meseci do 3 godine zatvora.

Ukazali su da je Vlada Srbije tek naknadno donela i objavila Uredbu o načinu učešća optuženog na glavnom pretresu u krivičnom postupku koji se održava u vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta, a koja se primenjuje od 1. aprila, te da to upućuje na zaključak da su suđenja koja su već održana preko “skajpa“ za svoj osnov imala dopis Ministarstva pravde.

„Kao advokati mi ne smemo učestovati na ovakvim suđenjima i na taj način davati legitimitet jednom činu kojim je izvršna vlast suspendovala sudsku vlast i kojom se u 21. veku na najdrastičniji način ugrožavaju osnovna ljudska prava građana kao što su pravo na odbranu i pravo građanina da im sudi nepristrasan sud“, ističu advokati u saopštenju.

Među potpisnicima zahteva su advokati Momčilo Bulatović, Borivoje Borović, Rodoljub Šabić, Božo Prelević, Novak Lukić, Slobodan Ružić, Boris Popović, Vladimir Gajić i drugi.

Danas

Pročitajte još