Ko ne plati, stiže kazna

Rok za plaćanje poslednje, četvrte rate ovogodišnjeg poreza na imovinu ističe u četvrtak, 14. novembra.

Obaveza plaćanja poreza na imovinu odnosi se na fizička lica, preduzetnike i pravna lica. Porez na imovinu plaća se kvartalno, i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, tako da rate padaju uglavnom sredinom meseca februara, maja, avgusta i novembra.

Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu od 11 odsto, dok je za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena kazna od 5.000 dinara.

Pročitajte još