Upiši Srednju stručnu vojnu školu, konkurs u toku

Sremska Mitrovica – Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisuje Konkurs za prijem kandidata iz građanstva za učenike Srednje stručne vojne škole.

U školskoj 2018/2019 godini izvršiće se prijem 20 kandidata muškog i ženskog pola iz građanstva za učenike prvog razreda Srednje stručne vojne škole za vojna usmerenja – smer: mototehnika, specijalnost-mehaničar za vozila guseničare i elektromehaničar za vozila guseničare.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursa:

OPŠTI USLOVI:
– da su državljani Republike Srbije
– da su zdravstveno sposobni za školovanje što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija
– da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po sližbenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od 6 meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, ili im nije izricana zavodska mera

POSEBNI USLOVI:
– da su rođeni 2002. godine ili kasnije
– da su završili V, VI i VII razred i prvo polugodište VIII rezreda, odnosno VIII razred osnovne škole, i pri tom postigli najmane vrlo dobar prosečan opšti uspeh školovanja
– da u svim razredima školovanja imau najmanje ocenu 4 (vrlo dobar)

Kandidati podnose prijavu teritorijalnom organu Centra Ministarstva odbrane na teritoriji mesta stalnog boravka.

Konkursi je otvoren od 15. maja do 15. juna.

Pročitajte još