Od 1. jula upis imovine kod notara

Od početka narednog meseca menja se adresa za upis imovine u zemljišne knjige. Umesto katastra i drugih šaltera, taj posao završavaće javni beležnici, koji mesec dana pre novog posla prolaze obuke.

– Ako ste doneli validan ugovor ili dokument i ako je sud tako nešto poslao po službenoj dužnosti, javni beležnici preuzimaju taj posao i završavaju ga za pet dana – ističe Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastructure, prenosi RTS.

Kako navodi RTS, šefica Odseka za informisanje Republičkog geodetskog zavoda, Gordana Zorić, ističe da je najznačajnija novina za građane to što će od prvog jula javni beležnici imati obavezu da svaku odluku koju donesu, odnosno ispravu koju sastave, potvrde ili overe, a koja predstavlja pravni osnov za upis u katastar, po službenoj dužnosti elektronskim putem, preko tzv. e-šaltera, dostave nadležnoj službi za katastar nepokretnosti.

Nabavka softvera je u toku, a kada bude uspostavljen elektronski šalter, preko njega će se, bez papira, podnositi zahtev za upis u katastar, dostavljati dokumentacija i razmenjivati akta među institucijama. Drugi gradovi još nisu stigli u tu fazu, ali, kažu, biće dobro za građane.

Prema novim propisima, notari će moći da upišu i predbeležbu objekata kada se kupuje stan u izgradnji.

– To je još jedan vid pravne zaštite, jer će ta predbeležba biti uneta u katastar i nakon izdavanja upotrebne dozvole predbeležba će se, po sili zakona, pretvoriti u upis prava na tu nepokretnost – objašnjava Srboljub Cvejić, predsednik Javnobeležničke komore Srbije.

– U narednih godinu dana, učinićemo sve da imamo i elektronski upis u katastar i mislim da je to negde kraj svih problema i muka koje su građani do sada imali sa katastrom – naglašava Mihajlović.

Originalna dokumenta čuvaće se u kancelarijama notara, a digitalizovana i sa elektronskim potpisom biće preko e-šaltera prosleđivana katastru.

Izvor:Danas/ekapija.com

Pročitajte još