Javni poziv za dodelu jednokratne finansijske pomoći učenicima srednjih škola koji imaju status izbeglih ili raseljenih lica

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima Novi Sad raspisao je Javni poziv za dodelu jednokratne finansijske pomoći učenicima srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine.

Pravo na učešće po ovom pozivu imaju lica koja imaju u skladu sa zakonom status izbeglih ili raseljenih lica sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine na dan stupanja na snagu Odluke o osnivanju Fonda (21. decembar 2006. godine) i koja imaju dete koje pohađa drugi, treći ili četvrti razred srednje škole, a koja se prijave na Javni poziv od 8. oktobra do 8. novembra 2018.godine.

Više informacija o Pozivu ovde.

Pročitajte još