Još uvek skraćeno radno vreme ugostiteljskih objekata

Sremska Mitrovica – Radno vreme ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara na sreću i zabavnih igara na teritoriji Sremske Mitrovice i dalje ostaje nepromenjeno.

Prema rečima člana Kriznog štaba Grada Sremska Mitrovica Vojislava Mirnića, za sada se o korekciji radnog vremena navedenih objekata ne govori. Ukoliko dođe do promena iste će biti u skladu sa merama i odlukama Republičkog kriznog štaba.

Podsećanja radi, radno vreme ugostiteljskih objekata koji nemaju baštu, noćnih klubova i objekata za priređivanje igara na sreću i zabavnih igara na teritoriji grada ograničeno je tako da ovi objekti ne rade od 21:00 čas do 06:00 časova narednog dana.

Radno vreme ugostiteljskih objekata koji imaju baštu ograničeno je tako da ti objekti ne pružaju ugostiteljske usluge u zatvorenom delu objekta od 21:00 čas, a u otvorenom delu objekta (bašti) od 23:00 časa do 06:00 časova narednog dana.

Ova odluka na snazi je od 22. jula.

Pročitajte još