Zakazana sednica Skupštine grada

Sremska Mitrovica – U četvrtak, 14. februra u sali I skupštine Grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10:00 časova održaće se XXXII sednica Skupštine Grada.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1. Predlog Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća regionalna deponija „Srem-Mačva“ Šabac,
2. Predlog Odluke o pokretanju inicijative za promenu naziva naseljenih mesta i katastarskih opština u Gradu Sremska Mitrovica,
3. Prva izmena programa poslovanja JKP „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica,
4. Izveštaj o radu Gradskog veća Grada Sremska Mitrovica za 2018. godinu,
5. Izveštaj o radu gradskih uprava i Stručne službe Skupštine Grada Sremska Mitrovica za 2018. godinu i to:
– GU za opšte i zajedničke poslove i imovinu,
– GU za budžet i lokalni ekonomski razvoj
– GU za urbanizam, prostorno planiranje i izgadnju objekata
– GU za poljoprivredu i zaštitu životne sredine
– GU za obrazovanje, kulturu i sport
– GU za zdravstvenu i socijalnu zaštitu
– GU za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove
– Stručna služba Skupštine grada
6. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća i privrednih društava osnovanih od strane Grada Sremska Mitrovica za period od 01.01. do 31.12.2018. godine i to:
– JKP „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica
– JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica
– JP „Srem gas“ Sremska Mitrovica
– JP „Urbanizam“ Sremska Mitrovica
– DOO „Gradsko stanovanje“ Sremska Mitrovica
– DOO „Sirmijum put“ Sremska Mitrovica,
7. Predlog zaključka o pokretanju postupka za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom uz naknadu i to parcela broj 396/1 i 396/14 K.O. Mačvanska Mitrovica,
8. Izbori i imenovanja.

Pročitajte još