Nedelja solidarnosti sa osobama sa invaliditetom

Sremska Mitrovica – Oktobar mesec je posvećen mnogim ranjivim grupama građanstva, pa tako između ostalih i osobama sa invaliditetom.

Invaliditet po definiciji SZO, opšti je izraz koji pokriva poremećaje, ograničenja aktivnosti i ograničenja učešća. Poremećaj je problem u funkciji ili strukturi tela, dok je ograničenje aktivnostie poteškoća sa kojom se pojedinac susreće pri izvršavanju zadatka ili akcija. Ograničenje učešća je problem koji pojedinac doživljava u uključivanju u životne situacije. Stoga invalidnost nije samo zdravstveni problem,već složen fenomen, koji odražava interakciju između osobina tela osobe i osobina društva u kojem on ili ona živi. Imajući to u vidu, Caritas se trudi da senzibiliše sredinu na posebne potrebe OSI, te im pomogne da se afirmišu i socijalizuju do onih granica do kojih dopuštaju njihove mogućnosti.

Tim povodom mitrovački Caritas je u svom Dnevnom centru za osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama „Sveta Tereza“ u okviru Nedelje solidarnosti ugostio Jelenu Radović, dipl. pravnika, motivacionog govornika, autora dve knjige i osobu sa cerebralnom paralizom. Ona je došla u organizaciji Društva za cerebralnu i dečju paralizu Sremskog okruga i pred korisnicima Centra, prijateljima i članovima drugih udruženja, održala divnu i nadahnutu Tribinu o značaju aktivnosti za OSI. Dnevni centar je bio tesan da primi sve one koji su želeli da podrže Jelenu i sve osobe sa invaliditetom.

Dva dana potom učenici fizioterapeutskog smera SMŠ“Draginja Nikšić“ pod vođstvom svoje prof. Gordane Jagnjić i prof. Nikoline Popović, posvetili su dva sata aktivne pomoći u rehabilitaciji, vežbanju i masazi korisnika Centra.

U petak, u poslepodnevnim časovima Udruženje MNRO Sremska Mitrovica je koristilo Kabinet Centra za kineziterapiju za fizičku aktivnost svojih članova te poboljšanje njihovog opšteg psihofizičkog stanja. Pomoć u ovoj aktivnosti svojim savetima i angažmanom, pružila je saradnica Marijana Savić, defektolog somatoped i fizioterapeut.

„Veoma smo zahvalni svim partnerima i saradnicima koji sa nama integrisani grade novi svet i društvo koje daje jednake šanse svima, bez obzira na mogućnosti koje su im date“, kratko je povodom ove nedelje rekla Kristina Dragišić, koordinator Caritasa „Sv. Anastazija“ Sremska Mitrovica.

Pročitajte još