Dopuna dnevnog reda XXXV sednice Skupštine grada

Sremska Mitrovica – XXXV Sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica održaće se u sredu, 19. juna sa početkom u 10:00 časova u Gradskoj kući, a pored najavljenih tačaka na dnevnom redu naći će se i:

1. Predlog Odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenim mestima Grada Sremska Mitrovica i Gradu Sremska Mitrovica,
2. Predlog Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim objektima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
3. Predlog programa uređenja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica u 2019. godini.

Pročitajte još