Dopuna dnevnog reda XXXII sednice Skupštine grada

Sremska Mitrovica – XXXII Sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica održaće se u četvrtak, 14. februara sa početkom u 10:00 časova u Gradskoj kući, a pored najavljenih tačaka na dnevnom redu naći će se i:

1. Predlog Odluke o izradi PDR za izgradnju autoputa Kuzmin-Sremska Rača na području Grada Sremska Mitrovica i opštine Šid,
2. Predlog Odluke o izradi PR zapadnog dela stambenog naselja „KPD“ u Sremskoj Mitrovici,
3. Predlog Odluke o donošenju PDR akumulacije „Vranjaš“ K.O.Manđelos i K.O. Grgurevci Grad Sremska Mitrovica,
4. Predlog Odluke o donošenju PDR radne zone „Jezero“ K.O. Sremska Mitrovica Grad Sremska Mitrovica,
5. Predlog Odluke o donošenju PDR radne zone za usitnjavanje otpadnog metalnog materijala u K.O. Sremska Mitrovica,
6. Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama,
7. Predlog Odluke o određivanju zona na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za utvrđivanje naknada za korišćenje javnih dobara,
8. Predlog Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
9. Predlog Odluke o mreži PU „Pčelica“ u Sremskoj mMitrovici,
10. Predlog Odluke o poveravanju poslova Zavodu za javno zdravlje Sremska Mitrovica,
11. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća i privrednih društava osnovanih od strane Grada Sremska Mitrovica za period od 01.01. do 31.12.2018. godine i to:
– JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica,
– JKP „Srem-Mačva“ Šabac,
12. Predlog rešenja o prenosu prava javne svojine sa Grada Sremska Mitrovica na Republiku Srbiju, bez naknade,
13. Predlog rešenja o otuđenju suvlasničkog dela u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica na parceli broj 3943 K.O. Sremska Mitrovica, neposrednom pogodbom, uz naknadu.

Pročitajte još