Zakazana prva sednica Skupštine grada u ovoj godini

Sremska Mitrovica – U utorak, 23. januara u sali I skupštine Grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10:00 časova održaće se XXII sednica Skupštine Grada.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije kompleksa trafo stanice „Sremska Mitrovica 2“ na Manđeloškom putu u Sremskoj Mitrovici,
2. Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije stambenog bloka Ledine 1 u K.O.Laćarak, Grad Sremska Mitrovica,
3. Predlog Programa rada Skupštine grada za 2018. godinu,
4. Predlog Programa uređenja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica u 2018. godini,
5. Predlog Programa održavanja čistoće na javnim površinama za 2018. godinu,
6. Predlog Programa za održavanje i uređenje Gradske plaže u Sremskoj Mitrovici u 2018. godini,
7. Predlog Programa održavanja parkova, zelenih i rekreaconih površina sa planom sanacije zaštićenog drvoreda platana i planom uklanjanja štetne vegetacije na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u 2018. godini,
8. Predlog Plana i programa održavanja lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za 2018. godinu,
9. Predlog Programa poslovanja i finansijski plan P.U.“Pčelica“ za 2018. godinu,
10. Predlog Programa rada Centra za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica za 2018. godinu,
11. Predlog Programa poslovanja za 2018. godinu budžetskih korisnika iz oblasti kulture, sporta i turizma i to:
– Atletski stadion,
– Biblioteka „Gligorije Vozarović“,
– Galerija „Lazar Vozarević“,
– Zavod za zaštitu spomenika kulture,
– Pozorište „Dobrica Milutinović“,
– Poslovno sportski centar „Pinki“,
– Turistička organizacija grada,
– Istorijski arhiv „Srem“,
– Centar za kulturu „Sirmijumart“,
– Muzej Srema,
– Ustanova za negovanje kulture „Srem“
12. Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u gradskim upravama, stručnoj službi, Skupštini grada i gradskom pravobranilaštvu Grada Sremska Mitrovica,
13. Izbori i imenovanja.

Pročitajte još