Radno vreme Doma zdravlja za vreme praznika

Sremska Mitrovica – U vreme praznika Opšta medicina Doma zdravlja Sremska Mitrovica radiće:

– Treća zdravstvena stanica (Dispanzer na Savi)
11.11.2018. godine od 07,00-20,00 časova

U vreme praznika zdravstvenu zaštitu dece i omladine pružaće:

– Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece
– Dečiji dispanzer Doma zdravlja Sremska Mitrovica
11.11.2018. godine od 07,00-20,00 časova

Stomatološka zdravstvena zaštita u vreme praznika pružaće se:

11.11.2018. godine od 07,00-14,00 časova

Služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Sremska Mitrovica pruža zdravstvene usluge 24 časa dnevno.

Pročitajte još